EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า เสริมศักยภาพบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า

EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า: ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่ 10 บริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุม และระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ