หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก - Replacement

Power Purchase Agreement - Replacement for Small Power Producer – Replacement

     หลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก Replacement จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการใช้งานโปรแกรมการคำนวณค่าไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration ที่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ภายหลังการสิ้นสุดอายุสัญญาเดิมกับ กฟผ. รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

     เนื้อหาของหลักสูตรจะกล่าวถึง เงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การติดตั้งโปรแกรมค่าไฟฟ้า และการใช้งานโปรแกรมค่าไฟฟ้า รวมถึงตัวอย่างการคำนวณค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าว่าจะสามารถดำเนินกิจการและได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายผ่านเงื่อนไขสัญญาฯ
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมค่าไฟฟ้า
 • สร้างโอกาสในการเรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรที่ทำหน้าที่บริหารสัญญาฯ ของ กฟผ.

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • บทบาทและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • โปรแกรมการคำนวณค่าไฟฟ้า
 • Workshop โปรแกรมค่าไฟฟ้า

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

ศุภวัส สติชอบ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • บริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในประเทศ บริษัทในเครือ และโรงไฟฟ้า กฟผ.
 • บริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

มานิฑา โน๊ตศิริ

ตำแหน่ง วิศวกร กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
 • ผู้ลงทุนในกิจการซื้อขายไฟฟ้า
 • บริษัทด้านพลังงาน
 • บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
 • ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและด้านกฎหมายในธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : 

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 23 กันยายน 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 22,100 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/dBXGLstivgST9iHA8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th