หลักสูตร การคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

SPP Billing Software Training

     หลักสูตรการคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP Billing Software) จัดขึ้นเพื่อทบทวนหลักการคำนวณค่าไฟฟ้าและการใช้งานโปรแกรม SPP Billing Software สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เนื้อหาของหลักสูตรจะกล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าไฟฟ้า และทบทวนการใช้งานโปรแกรม SPP Billing Software พร้อมกับแสดงตัวอย่างการคำนวณค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงที่มีการจ่ายไฟฟ้า ว่ามีผลกับการคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์

  • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าว่าจะสามารถดำเนินกิจการและได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายผ่านเงื่อนไขสัญญาฯ
  • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมค่าไฟฟ้า
  • สร้างโอกาสในการเรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรที่ทำหน้าที่บริหารสัญญาฯ ของ กฟผ.

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

  • พื้นฐานการคำนวณค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
  • การทำงานของโปรแกรมการคำนวณค่าไฟฟ้า (SPP Billing Software)
  • Workshop การใช้งานโปรแกรมการคำนวณค่าไฟฟ้า (SPP Billing Software)

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

     วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) แล้ว แต่ต้องการทบทวนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า พื้นฐานการคำนวณค่าไฟฟ้า และทบทวนการใช้งานโปรแกรม SPP Billing Software ที่ใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้ารายเดือน

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : 

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

รุ่นที่ 3 วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 8,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/zjtG7otubFNuZNhs6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th