หลักสูตร การลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทย

IPP Project Investment Guideline

     ปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศ (IPP) ตามรอบประกาศรับซื้อ IPP (RFP) เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP ในปะเทศไทย ดังนั้น กฟผ. จึงได้พัฒนาหลักสูตร การลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทย (IPP Project Investment Guideline) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจ ในการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้นตาม RFP และกระบวนการอื่นๆ ก่อนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทย
  • การลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทย
  • ขั้นตอนตามประกาศรับซื้อ IPP (RFP)
  • แนวทางการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทย

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

     วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองประมูลโครงการ IPP ในประเทศไทย
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการลงทุนโครงการ IPP
  • ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 20 เมษายน 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : 9 PDU

ค่าลงทะเบียน : 18,100 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/c3C8gdsHGgnEEuqZ8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th