หลักสูตร ระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Protection System for Power Plant : Generator Control and Electrical Equipment

วัตถุประสงค์

     เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน หลักการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ความผิดพลาดของระบบควบคุมและป้องกัน โดยมีความเข้าใจในวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง และมอเตอร์

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • Introduction to Power Plant Operation and Control
  • Basic Power Plant Operation and Control
  • Fundamental Review
 • Synchonous Generator
  • Introduction to Electrical Machine
  • The Equivalent Circuit of a Synchronous Machine
  • Synchronous Generator Operation and Control
  • Measuring Synchronous Impedance
  • Generator Rating
  • Generator Capability Curve and Limiation
  • Application of Synchronous Machine
 • Exication Control System
  • Excitation Control System Classification
  • AC/DC Power Converter
  • Main Components of Excitation Control System
  • Excitation Control Functions
  • Operation and Maintenance
  • Case Study
 • Introduction of Protection System
  • System Protection Philosophy and Device Numbers
 • Generator Protection
  • Generator Fault Classification
  • Introduction of Generator Protection System
  • Phase Fault Protection
  • Ground Fault Protection
  • Abnormal Operation Protection
 • Motor Protection
  • Motor Fault Classification
  • Introduction of Motor Protection System
  • Ground Fault and Phase Fault Protection
  • Abnormal Operation Protection
 • Tranformer Protection
  • Transformer Fault Classification
  • Introduction of Transformer Protection System
  • Phase Fault Protection
  • Ground Fault Protection
 • Relay Coordination
 • Relay Protection Analysis
 • Case Study

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

อชิตะ หมื่นวรวัฒน์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกระบบป้องกันและเครื่องมือวัดไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • ปรับปรุงและออกแบบระบบป้องกันโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบป้องกันภายในโรงไฟฟ้า
 • หัวหน้าทีมติดตั้งและ Commissioning ระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Electrical Equipment and Protection for Power Plant, Protective Relay, AC Motor Protection และ Generator Protection

วรวิทย์ ชินกิจรัตนวานิช

ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า อาทิเช่น Excitation Control System, Automatic Synchronizing System, Static Frequency Convertor และ Variable Speed ของโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Excitation Control System

พนากร การเก็บ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าสำรอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • ปรับปรุงและออกแบบระบบป้องกันโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบป้องกันภายในโรงไฟฟ้า
 • หัวหน้าทีมติดตั้งและ Commissioning ระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Electrical Equipment and Protection for Power Plant, Protective Relay, AC Motor Protection และ Generator Protection

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • วิศวกรหรือพนักงานช่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าหรือ
  ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
 • นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 31.5 PDU

ค่าลงทะเบียน : 15,000 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/pmw7BjKExyrMRMfE6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th