หลักสูตร การดัดแปลงรถยนต์ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

Turn ICE to Electric

วัตถุประสงค์

     เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่สามารถขับเคลื่อนใช้งานได้จริงบนถนนสาธารณะ ตลอดจนขั้นตอน วิธีการปฏิบัติในการจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อเปลี่ยนแหล่งกำเนิดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • เปรียบเทียบระบบต่างๆ ในรถยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) กับรถไฟฟ้าดัดแปลง (Battery Electrical Vehicle: BEV)
 • อุปกรณ์ภายในรถยนต์เดิมที่จะเปลี่ยนแปลงและแทนที่ด้วยอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า
 • ภาพรวมวิธีการดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ
 • เรียนรู้อุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในการดัดแปลง
 • วิธีการเลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการดัดแปลง
 • เข้าใจถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์แต่ละส่วนที่นำมาใช้ในการดัดแปลง
 • ตัวอย่างการจัดวาง ประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวรถ
 • ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนรถไฟฟ้าดัดแปลง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

     นักวิจัยจากโครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณดวิษ กิระชัยนิช

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Wireless Communication, University of Texas of Arlington
 • M.S. Power Electronics, University of Florida

ความเชี่ยวชาญ

 • Wireless communication
 • Power electronics

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • บุคลากรหรือผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพด้านการซ่อมบำรุงหรือดัดแปลงรถยนต์ ที่สนใจลงทุนด้านธุรกิจการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
 • นักลงทุน ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
 • นักประดิษฐ์หรือผู้ที่สนใจในการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษา

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD :

ค่าลงทะเบียน : 1,700 บาท (ราคารวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การชำระค่าธรรมเนียม

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 109-6-05927-4
ชื่อบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อชำระค่าฝึกอบรมแล้ว กรุณาส่งหลักฐานมาที่
E-mail : sansup.chu@egat.co.th ภายในวันที่ท่านทำการชำระค่าฝึกอบรม


EGAT Academy อยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-9940-00244-84-3

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/gMmo591yV1YXvxF9A

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณแสนทรัพย์ ชูรัศมี
Tel. 0988434977 E-mail : sansup.chu@egat.co.th