หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตร แนวทางการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ

หลักสูตร แนวทางการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ

รุ่นที่ 1 17 – 19 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2 16 – 18 มิถุนายน 2564 (Online)
รุ่นที่ 3 15 – 17 กันยายน 2564
หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 (Online)
หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 (Online)