หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก – Replacement

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก – Replacement

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2564 (Online)
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 (Online)
หลักสูตร การคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

หลักสูตร การคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 (Online)
รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2564 (Online)
รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 (Online)
หลักสูตร IPP Bidding Workshop

หลักสูตร IPP Bidding Workshop

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 (Online)
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (Online)
หลักสูตร การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPP

หลักสูตร การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPP

รุ่นที่ 1 วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 (Online)