EGAT ACADEMY

"From Experience to Knowledge"

บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่ผ่านประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านกิจการไฟฟ้ามามากกว่า 50 ปี

หลักสูตรอบรมภายในเดือนธันวาคม

หลักสูตรอบรมภายในเดือนธันวาคม

หลักสูตร โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

หลักสูตร โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

หลักสูตรอบรมภายในปี 64

หลักสูตรอบรมภายในปี 64

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 (Online)

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ

จัดอบรมภายใน

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. จัดหลักสูตรอบรมภายในโรงไฟฟ้า พร้อมเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของท่าน

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นแบบ ของ กฟผ.ทั้งโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า เขื่อน และเหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.
ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ

จัดอบรมภายใน

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. จัดหลักสูตรอบรมภายในโรงไฟฟ้า พร้อมเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของท่าน

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นแบบ ของ กฟผ.ทั้งโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า เขื่อน และเหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หลักสูตรอบรมภายในปี 63

หลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

    EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่ 10 บริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุม และระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานกลาง

หลักสูตรอบรมภายในปี 63
หลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

    EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่ 10 บริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุม และระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานกลาง

บทสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม

บทสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม

  • คุณภัทรภร วงศ์ไทย
  • คุณชวินทร์ ประภานุกูล
  • คุณวิเศษ หาญสวัสดิ์

“หลักสูตร PPA ที่ EGAT Academy จัดเป็นหลักสูตรที่ดีและเนื่องจากเนื้อหาด้าน PPA ที่ผ่านมาไม่ได้มีหน่วยงานไหนจัดฝึกอบรม การจัดหลักสูตร PPA ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทำให้เข้าใจวิธีการคิด หลักการของ PPA มากขึ้น ที่ผ่านมา Gulf มีการทำ PPA โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แต่เนื้อหาด้าน PPA ต่างกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นอย่างมาก สำหรับหลักสูตรที่อยากให้มีการจัด คือ หลักสูตร PPA สำหรับ Renewable ประเภท Solar และ Wind เพราะทางในมุมมองของ Business Development มองเรื่องการลงทุน Renewable ในต่างประเทศ จึงอยากให้มีเรื่องสัญญาดังที่กล่าวมาด้วย ในส่วนของสถานที่อบรม อาหาร จัดได้ดีที่จอดรถสะดวก เรื่องที่จอดรถตอนแรกก็กังวล เพราะว่ามีคนบอกว่าที่จอดรถน้อย ต้องมาเช้าๆ แต่ทาง EGAT Academy ก็ได้มีการจัดสถานที่จอดรถให้อย่างชัดเจน”

Manager – Business Development Gulf Energy Development Public Company Limited

“หลักสูตร PPA เป็นไปตามความคาดหวัง เนื้อหาครบถ้วน วิทยากรอธิบายดี บริษัท CEWA มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่อยู่ในช่วงพัฒนา ถึงแม้ตำแหน่งงานที่ทำอยู่จะเป็นส่วนของ Development ในภาพรวมของโครงการและเรื่องกฎหมายมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา แต่คิดว่าตนเองก็ควรมีความรู้ไว้บ้าง อีกทั้งสัญญา PPA แบบ Cross-border Hydro Power Plant ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบทั่วไป เหมือน PPA ของ SPP และไม่มีที่ใดเปิดสอนนอกจาก EGAT Academy ดังนั้น จึงต้องเข้ามาอบรมที่นี่ และเสนอแนะว่าควรมีหลักสูตร PPA แบบอื่นๆ ในอนาคต เช่น PPA ของ IPP”

Project Engineer Charoen Energy and Water Asia Co., Ltd. (CEWA)

“บริษัทที่ทำงานอยู่เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ที่ตัดสินใจมาเข้าอบรมหลักสูตร PPA เพื่อมาเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งคิดว่าเนื้อหาที่สอนมีความครบถ้วนและละเอียดดี แต่ในบางประเด็นนั้น เป็นเรื่องเข้าใจยาก เสนอแนะว่า วิทยากรอาจต้องเพิ่มหรือปรับวิธีการนำเสนอ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สำหรับหลักสูตรในอนาคต คิดว่าควรมีการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูโซลาร์รูฟ จำกัด

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

จัดทำโดย EGAT Academy | Email : EGATAcademy@egat.co.th | Tel +66 804365582

จัดทำโดย EGAT Academy

Email : EGATAcademy@egat.co.th | Tel +66 804365582